21 Οκτ 2013

Όψιμοι "τσαμπουκάδες" της συγκυβέρνησης

Παραθέτουμε μέρη της υπογραφείσας Δανειακής σύμβασης, προς ενημέρωση των πολιτών και για να εννοήσει ο καθένας τι είδους κείμενο ακριβώς η Ελλάδα έχει υπογράψει. Αφορμή ήταν, ας μου επιτραπεί η έννοια, το show των Σαμαρά-Βενιζέλου, όψιμο βέβαια, για το μαρτύριο των Ελλήνων πολιτών και το ότι η χώρα δεν αντέχει άλλα μέτρα. Πριν ένα χρόνο δηλαδή, άντεχε?

1. Με τη Δανειακή σύμβαση η Ελλάδα (άρθρο 13, παράγραφος 1, σελ. 86) τίθεται υπό το «αγγλικό δίκαιο». Συγκεκριμένα αναφέρεται: «Η Παρούσα Σύμβαση και κάθε εξωσυμβατική αξίωση που γεννάται σε σχέση με αυτή θα διέπονται και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με το αγγλικό δίκαιο»!
2. Με τη Δανειακή σύμβαση (άρθρο 13, παράγραφος 2, σελ. 86) η Ελλάδα τίθεται υπό την «αποκλειστική αρμοδιότητα των δικαστηρίων του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου»! 
3. Στη Δανειακή σύμβαση (άρθρο 13, παράγραφος 4, σελ. 86-87) αναφέρεται το εξής καταπληκτικό: «Το Δικαιούχο Κράτος Μέλος και η Τράπεζα της Ελλάδος παραιτούνται με την παρούσα αμετάκλητα και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμα ασυλίας που ήδη έχουν ή μπορεί να δικαιούνται σε σχέση με τους ίδιους και τα περιουσιακά τους στοιχεία έναντι δικαστικών ενεργειών σχετικά με την παρούσα Σύμβαση, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά από κάθε δικαίωμα ασυλίας έναντι άσκησης αγωγής, έκδοσης δικαστικής απόφασης ή άλλης διάταξης, κατάσχεσης, εκτέλεσης ή ασφαλιστικού μέτρου και έναντι κάθε εκτέλεσης ή αναγκαστικού μέτρου σε βάρος περιουσιακών τους στοιχείων στο μέτρο που αυτό δεν απαγορεύεται από αναγκαστικό νόμο»!
Τα παραπάνω καταγράφονται στο άρθρο 14 της Δανειακής σύμβασης του 2010.
Αυτούσια έχουν μεταφερθεί στο άρθρο 13 της Δανειακής σύμβασης του 2012. Βλέπε Παπαδήμο, Βενιζέλο (πάλι εδώ?) και λοιπούς "πατριώτες".
Πόσο μας επιτρέπεται να διαπραγματευτούμε μια τέτοια σύμβαση ή μήπως πρέπει να την απορρίψουμε?
Ακόμα δεν έχουμε δει τίποτα, γιατί η συγκυβέρνηση αποκρύπτει επιμελώς τον προαναγγελθέντα φόνο.
Μήπως όλα αυτά τα όψιμα "νταιλίκια", λοιπόν, είναι για άλλους λόγους?

Δεν υπάρχουν σχόλια: