4 Ιουλ 2015

Τι τελικά ισχύει με το bail in

Από την 1η Ιανουαρίου του 2015 η Ελλάδα, όπως και όλες οι ευρωπαϊκές χώρες, έχει υιοθετήσει την κοινοτική οδηγία για το περίφημο μοντέλο bail in (μοντέλο Κύπρου).  Με το ναι εκχωρείτε αυτή τη λήψη αποφάσεων, απευθείας στην Ε.Κ.Τ.  Πατήστε εδώ...

Δεν υπάρχουν σχόλια: