15 Νοε 2013

ΕΤΑΤ : το σκάνδαλο με το ασφαλιστικό ταμείο

Επιτέλους βρέθηκε ο δημοσιογράφος Κώστας Βαξεβάνης να δημοσιεύσει στο HOT DOC το σκάνδαλο με το ασφαλιστικό ταμείο ΕΤΑΤ της Εμπορικής Τράπεζας. Οι τραπεζουπάλληλοι οι οποίοι ήδη έχουν πληρώσει επιμελώς όλα αυτά τα χρόνια τις εισφορές τους, κινδυνεύουν να χάσουν μεγάλο μέρος της σύνταξης.

Ήδη η σύνταξή τους έχει υποστεί μεγάλη μείωση και με "πονηρούς" χειρισμούς της υπάρχουσας συγκυβέρνησης, αναμένονται περαιτέρω, γιατί απλά θέλουν να "τα έχουν καλά"με τους Τραπεζίτες, πάντα σε βάρος των εργαζομένων.
Σε ανακοίνωση από 15/5/2013, ήδη η Ενιαία Αγωνιστική Συσπείρωση που πρόσκειται στον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και πολύ νωρίτερα είχε επισημάνει τον κίνδυνο από τις περίεργες συμφωνίες μεταξύ της αγοράστριας Τράπεζας Alpha Bank και της κυβέρνησης, ακόμα και πριν από τις εκλογές του 2012. Παραθέτουμε απόσπασμα:
Οι επικουρικές συντάξεις κινδυνεύουν  να καταντήσουν προνοιακά επιδόματα η να εξαφανιστούν λόγω αδυναμίας καταβολής τους απο τα ασφαλιστικά ταμεία. Mετά την ένταξη σχεδόν όλων των Επικουρικών Ταμείων στο ΕΤΕΑ (π.χ. ΕΤΕΑΜ, ΕΤΑΤ ως προς την Επικουρική κ.α.) το ποσό της σύνταξης θα καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας ανάλογα με τις εισπραττόμενες κατ έτος εισφορές και τον αριθμό των Συνταξιούχων,  «από τις οικονομικές δυνατότητες του Ταμείου» ώστε να μην προκύπτει «έλλειμμα» ενώ παύει η ΕΓΓΥΗΣΗ του Κράτους, επειδή αποκλείεται κάθε μεταφορά  πόρων απο τον Κρατικό Προϋπολογισμό. H  δυνατότητα καταβολής τους εξαρτάται αποκλειστικά απο την ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ του κάθε Επικουρικού Ταμείου και εισάγεται για πρώτη φορά το κριτήριο της «μεταβιβασιμότητας» για τους νέους συνταξιούχους( άρθρο 42 ν.4052/2012).
Εάν προσθέσουμε ακόμη :
  1. Τη διαχρονική ληστεία των αποθεματικών των ασφαλιστικών ταμείων με το κούρεμα (PSI) των ομολόγων .
  2. Την τεράστια εισφοροδιαφυγή.
  3. Την τεράστια μείωση των εισφορών λόγω της ανασφάλιστης εργασίας και της συνεχούς αύξησης της ανεργίας.
  4. Την επιδείνωση της σχέσης συνταξιούχων προς ενεργούς ασφαλισμένους με την αύξηση των συνταξιούχων,
τότε με μαθηματική ακρίβεια τα Ασφαλιστικά  Ταμεία οδηγούνται σε  πλήρη διάλυση και το μέλλον των συντάξεων προδιαγράφεται αβέβαιο.

    Το Ασφαλιστικό Σύστημα βρίσκεται σε κραχ. Οι συντάξεις κινδυνεύουν.

          Όλα τα μεγέθη, μετά τη σταδιακή αποχώρηση του κράτους από το σύστημα και την εγγύηση μόνον της βασικής σύνταξης των 360 ευρώ,  θα βρίσκονται υπό διαρκή μείωση αναλόγως των εισπράξεων από τις εισφορές  και του αριθμού των συνταξιούχων.
           Παρά τις επανειλημμένες διαβεβαιώσεις των Κυβερνητικών παραγόντων που διαψεύδονται από την πραγματικότητα,  θα επέλθει νέα μείωση των συντάξεων κατά τουλάχιστον 20-30%. Το Γραφείο του  Προϋπολογισμού της Βουλής αναφέρει: «έκρηξη ελλειμμάτων στα ασφαλιστικά ταμεία λόγω ύφεσης και ανεργίας, σε συνδυασμό με την επέκταση ανασφάλιστης εργασίας και αύξηση των ληξιπρόθεσμων σε ΙΚΑ ,ΟΑΕΕ κ.ά. γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε νέες περικοπές συντάξεων και να τροφοδοτήσει την ύφεση».
Οι απώλειες των συνταξιούχων του ΤΕΑΠΕΤΕ, είτε λαμβάνουν τη σύνταξη τους από το ΕΤΕΑΜ είτε από το ΕΤΑΤ,  υπερβαίνουν το 50%.  Πληθαίνουν οι ενδείξεις ότι το ΕΤΑΤ σε σύντομο χρονικό διάστημα θα περιέλθει σε αδυναμία καταβολής των συντάξεων.
Οι συνταξιούχοι του ΤΕΑΠΕΤΕ που εντάχθηκαν υποχρεωτικά στο ΕΤΕΑΜ και ΕΤΑΤ (ν.3371/05 και 3455/2006),  έχουν πολλούς λόγους που απαιτούν  τον καθορισμό των συντάξεων τους  σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις του ΤΕΑΠΕΤΕ και την απρόσκοπτη καταβολή τους.

Α. Η υποχρεωτική ένταξη τους στο ΕΤΕΑΜ και ΕΤΑΤ έγινε μετά την εκπόνηση ειδικής οικονομικής μελέτης που προσδιόριζε τα ποσά που απαιτούνται για την καταβολή των συντάξεων προς όλους τους ασφαλισθέντες μέχρι την 31/12/92 και προσληφθέντες στην Τράπεζα μέχρι την 31/12/2004 μέχρι να συνταξιοδοτηθεί και ο τελευταίος εργαζόμενος/η.
Τα ποσά που υπολογίστηκαν και θα καταβάλλονταν σε δέκα (10) ετήσιες δόσεις πλέον τόκων ήταν: εισφορά απο την Εμπορική 778,6 εκ. ευρώ και 9,7 εκ. ευρώ απο την Πειραιώς προς το ΕΤΕΑΜ και εισφορά απο την Εμπορική 377, 32 εκ. ευρώ και 49,9 εκ. ευρώ απο την Πειραιώς προς το ΕΤΑΤ.
 Το ίδιο το υπουργείο Οικονομικών με τις «οδηγίες για την σύνταξη ειδικών οικονομικών μελετών» (Απ.Πρ.42912/1085ΔΚΠ/16.11.2005) υπαγόρευσε ουσιαστικά την υποεκτίμηση των υποχρεώσεων της Τράπεζας κατά  522 εκατ. ευρώ, όπως προκύπτει από τα πρακτικά της Βουλής για την ψήφιση του ν.3455/2006, η μελέτη της εταιρείας B&W Deloitte εκτιμούσε την απαιτούμενη εισφορά της Εμπορικής στο ποσό των 1678 εκατ. ευρώ.    
Κάθε ετήσια δόση ανέρχονταν στα 42.955.963 ευρώ για την ΕΜΠΟPΙΚΗ και σε 5,9 εκ. ευρώ για την ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Μέχρι σήμερα έχουν καταβληθεί και η δόση του έτους 2013 και η τελευταία θα καταβληθεί τον Ιανουάριο 2014.

Β. Οι εισφορές που κατέβαλλαν οι ασφαλισμένοι στο ΤΕΑΠΕΤΕ ήταν αυξημένες κατά 141,66% έναντι των ασφαλισμένων στο ΕΤΕΑΜ (7,25% έναντι 3%) πλέον της αυξημένης εισφοράς που κατέβαλλε η Τράπεζα. Υπολογίζονταν επι του συνόλου των αποδοχών, γεγονός που ανεβάζει το ποσοστό στο 9% η 200% περισσότερες.
Οι αυξημένες εισφορές (7,25% εργαζόμενος/η - 7,50% τράπεζα) των ασφαλισμένων μέχρι 31/12/92 και οι εισφορές των ασφαλισμένων από 1/1/93  (3% εργαζόμενος/η – 3% τράπεζα) κατευθύνονται προς το ΕΤΕΑΜ. Το ΕΤΑΤ δεν εισπράττει ούτε τις επιπλέον εισφορές του 4,25% (7,25% - 3%).

Γ. Η Credit Agricole,  με τα προγράμματα εθελούσιας εξόδου που εφαρμόζει από το 2007 μέχρι και σήμερα (απεχώρησαν από τη Τράπεζα πάνω  από 3000 άτομα) ανέτρεψε ολόκληρη τη μεθοδολογία και τις παραδοχές της οικονομικής μελέτης και μετακύλησε το μισθολογικό κόστος στο ΕΤΑΤ.
Η ανοχή που επέδειξαν μέχρι σήμερα όλοι οι υπεύθυνοι (Κυβέρνηση, Διοικητικά Συμβούλια ΕΤΑΤ-ΕΤΕΑΜ-ΙΚΑ ΕΤΑΜ, ΟΤΟΕ, Σύλλογοι) είναι παροιμιώδης. Δεν διεκδίκησαν ποτέ από τους Γάλλους τις απώλειες του ΕΤΑΤ ούτε την εκπόνηση νέας ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ μελέτης  για τον προσδιορισμό των πόρων που απαιτούνται να καταβάλλει η CA μετά την αποχώρηση των 3000 ατόμων με αποτέλεσμα,   σήμερα το ετήσιο ποσό που απαιτείται για την καταβολή των συντάξεων να εκτοξευθεί στα 83.830.000 εκ. ευρώ και η ετήσια δόση (ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ & ΠΕΙΡΑΙΩΣ) να ανέρχεται στο ποσό των 48.928.821 εκ. ευρώ. Είναι προφανές ότι το ΕΤΑΤ έχει αδυναμία καταβολής συντάξεων στο αμέσως επόμενο διάστημα.

Δ. Το Δ.Σ. του ΕΤΑΤ με τις επιστολές του προς την Διοίκηση της Εμπορικής, το Υπουργείο Εργασίας με το έγγραφο του προς το Υπουργείο Οικονομικών (Αρ.Πρ.Φ90022/327/11.1.2013) και το Υπουργείο Οικονομικών με την επιστολή του προς την Εθνική Αναλογιστική Αρχή( ΕΑΑ ) για την εκπόνηση της Ειδικής Οικονομικής Μελέτης,  αναγνωρίζουν και αποδέχονται την ύπαρξη του προβλήματος.
Η Αναλογιστική Μελέτη κατόπιν εντολής του Υπουργού Εργασίας και απόφαση του Δ.Σ του ΕΤΑΤ προς την ΕΑΑ σίγουρα  δεν έχει ως σκοπό,όπως ισχυρίζονται, «τη διασφάλιση της βιωσιμότητας του ΕΤΑΤ ως ΝΠΔΔ και την ομαλή συνέχιση καταβολής των συντάξεων τόσο στους ήδη και τους μελλοντικούς συνταξιούχους» αλλά να προσδιοριστεί το ποσοστό μείωσης τους με την μετακύλιση της ευθύνης στους συνταξιούχους. Μετά από σταδιακές μειώσεις κατά 20%,30%,40%, κ.ο.κ. θα προετοιμάσουν το έδαφος για τη «σωτηρία μας» με τη συγχώνευση στο ΕΤΕΑ (πρ. ΕΤΕΑΜ), τον επαναϋπολογισμό των συντάξεων μας σύμφωνα με την νομοθεσία του και την κατάργηση κάθε επιδόματος. (βλ.» «Άρθρο 65 ν.3863/2010 Υπαγωγή εργαζομένων Γενικής Τράπεζας και Τομέα ΤΕΑΜ-ΝΠΔΔ στο ΕΤΕΑΜ και συγχώνευση του ΤΕΑΠ-ΕΥΔΑΠ στο ΕΤΕΑΜ άρθρο 44 ν.3996/2011) 
Πηγή Ενιαία Αγωνιστική Συσπείρωση συνταξιούχων Εμπορικής Τράπεζας
Hot Doc

Δεν υπάρχουν σχόλια: