12 Ιουν 2017

Ποιο ενεργό ρήγμα υπάρχει και έδωσε τον σεισμό

Η Ελληνική ερευνητική ομάδα του Α.Π.Θ, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Ferrara, έχει δημιουργήσει μετά από πολυετή έρευνα, την Ελληνική Βάση Δεδομένων Ενεργών Ρηγμάτων (GreDaSS) με πρότυπο τις διεθνείς προδιαγραφές των αντίστοιχων βάσεων. Ας δούμε το ρήγμα, που έδωσε τον σημερινό σεισμό μεταξύ Λέσβου και Χίου. Πατήστε εδώ...

Δεν υπάρχουν σχόλια: